Book on Demand

Raamat, brošüür või ajakiri professionaalselt teostatud köite ning raamatuploki ja kaante materjalide laia valikuga

Tiraažid alates alates mitmest eksemplarist.

Vastuvõetav hind.

Valmistamistähtaeg alates 1 päevast.

Suurepärane trükikvaliteet.

Tiraažid alates alates mitmest eksemplarist.

Vastuvõetav hind.

Valmistamistähtaeg alates 1 päevast.

Suurepärane trükikvaliteet.

Me pakume digitaaltrüki uusi võimalusi teadus- ja õppeasutustele, reklaamiagentuuridele, korporatiivturule ja autoritele:

esimese väikese tiraaži trükkimine nõudluse hindamiseks.
väikese nõudlusega raamatute trükkimine.
proovi- ja signaaleksemplaride trükkimine.
eri kaane- ja kujundusvariantide kontrollimine.
eksklusiivsete tekstide ja kujutiste trükkimine tiraaži eri eksemplaridele.
aläbimüüdud tiraažide lisatrükkimine.
käsikirjade, arhiivide ja stenogrammide ülekandmine raamatuformaati.
suure tiraaži realiseerimata jäämise riski vähendamine.
suure tiraaži ladustamiskulude vähendamine.
suurtesse tiraažidesse mahutatavate käibevahendite vähendamine.

Paljud autorid on valmis laskma omaenda kulul trükkida raamatu väikese tiraaži. Kui nad kasutavad nõudetrükki, kaotavad nad vähem raha kui miinimumtiraaži puhul ofset-trükikojas. Lisaks sellele saavad nad täisväärtusliku, ISBN koodiga raamatu, mida on võimalik saata raamatukogudele. Peale selle saab tiraaži iga raamatu muuta unikaalseks, mis tõstab selle väärtust. Tänu digitaaltrükile on ilmavalgust näinud paljud raamatud, mis muidu ei oleks kunagi ilmunud. Harukordne raamat ja unikaalne lugeja võivad nüüd teineteist leida!

Võimalus teha väljaandesse muudatusi vahetult enne trükkimist, suurendamata töö maksumust. Tiraaži lisatrükkimine vastavalt vajadusele.Kõrge kvaliteet jooniste ja skeemide mustvalgel trükkimisel.

Järgmiste materjalide kiire trükkimine, alates 1 eksemplarist:

õpikud, sealhulgas prooviversioonid kinnitamiseks
kursuste materjalid
tiheda perioodilisusega ilmuvad infoväljaanded, kokkuvõtted
kitsastele teadusharudele mõeldud väljaannete ja teadusmonograafiate trükkimine
ümbertrükitavad väljaanded
uuringuaruanded

Tootmisfirmad ning kaupade ja teenuste müüjad vajavad mitte ainult reklaami, vaid ka töötrükiseid. Need on mitmesugused juhendid, garantiitalongid, kataloogid, hinnakirjad, firmasisesed dokumendid, aruanded ja palju muud. Sealjuures nõutakse korporatiivsetest kvaliteedistandarditest kinnipidamist.

Nõudetrüki võimalused lahendavad sellised probleemid nagu:
aktuaalse informatsiooni säilitamine, kiire reageerimine selle mis tahes muutustele
materjalide suur atraktiivsus isegi failide iseseisva ettevalmistamise puhul
oodatud tulemus täna väljatrükitavale maketile, mis on maksimaalselt lähedane tiraažieksemplarile
firmastiili, sealhulgas firmavärvide järgimine
ühe tiraaži raames mitme dokumendiversiooni trükkimine (trükkimine eri keeltes või info lisamine kohaliku esinduse kohta)

Reklaamtoodete hindade oluline alanemine tänu värvilise ja kvaliteetse mustvalge trüki ühitamisele. Loovuse kõrge tase saavutatakse, kasutades ühes trükises eri paberit, kaitseelemente, keerukat personaliseerimist ning spetsiaalseid viimistluselemente.

Raamatusse võib suvalises järjekorras lisada lehekülgi värvitrükiga, samuti võib kasutada erinevaid materjale, näiteks kalkat. Raamatuse lisatud värvilised lehed suurendavad ka tavalisele paberile trükkimisel oluliselt raamatu atraktiivsust.

VAHELDUVATE ANDMETE LISAMINE

Unikaalne võimalus erineva raskusastmega personaliseeritud variatiivsete väljaannete loomiseks. Valitud lehekülgedele paigutatakse erinevatest allikatest saadud informatsioon. Võimalik on ka struktureeritud raamatukogude kasutamine, mis on eelnevalt ette valmistatud ning mida on võimalik varieerida elementide gruppide kaupa (kujutised, tekstiplokid, allkirjad). Seejuures võib trükise šabloon sisaldada teatud andmete paigutamise tingimust, olenevalt teiste andmete olemasolust.