Asiakkaillemme

TIEDOSTOVAATIMUKSET

Me otamme vastaan ammattimaisesti tehtyjä PDF-painotiedostoja, jotka täyttävät PDF/X:1a (2001 tai korkeampi) ISO 15930 vaatimukset.

  • PDF-tiedoston jokaiseen sivuun on merkittävä leikkausviivat (TrimBox) ja on jätettävä sisennys 3–5 mm (bleed).
  • Leikkausmerkkien pitää olla vähintään 5 mm leikkausviivasta, älkää sijoittakaa oleellisia elementtejä vähemmän kuin 5 mm leikkausviivasta (TrimBox).
  • Kaikki kuvat pitää konvertoida CMYK- tai Grayscale-muotoon. Kaikki käytettävät kirjasintyypit on sisällyttävä (embedded) PDF-tiedostoon.
  • Kaikki PDF-tiedoston sivut esitetään oikeassa järjestyksessä, myös tyhjät sivut. Mustan tekstin ja värikuvien pitää olla samassa tiedostossa.

Monisivuisen tiedoston oikeata painatusta varten suosittelemme, että lähettäisitte meille oheistettuna alkuperäisen asettelumallin.

SÄHKÖSYÖTÖT

Voitte toimitta meille tiedostot sähköpostitse (koko korkeintaan 10 Mb) tai FTP-palvelimeen. Olisi hyvä käyttää FTP Clientia, esimerkiksi FileZillaa.

Voitte lähettää tiedostonne myös WeTransferin, Dropboxin tai vastaavien välityksellä.

Ilmoittakaa aina painotalolle, milloin tiedostot on toimitettu FTP:lle, myös kansioiden ja tiedostojen nimet.

Kun olemme saaneet teidän tiedostonne, meidän työntekijät tarkistavat ne. Mikäli havaitsemme virheitä, ilmoitamme teille niistä. Meillä on mahdollista tehdä lisämaksusta pieniä korjauksia. Ottakaa huomioon, että painotuotteiden valmistusajat voivat muuttua.